Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde yapılaşmaya izin verilebilecek.

Söz konusu yönetmelik, liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, ilkokul, ortaokul, lise, dini eğitim tesisleri, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama gibi tesis ve faaliyetler için geçerli olacak.

Sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine de izin verilebilecek.

Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere ise izin verilmeyecek.

Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılacak, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınacak.

Öte yandan bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerden orman idaresine karşı büyükşehir belediyeleri sorumlu olacak.