Endonezya’da geçen hafta düşen uçağa ait bulunan karakutudaki verilere erişildi.