Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan “Bal Ormanları Eylem Planı”ile üretime verilen destek kapsamında Türkiye’nin bal ormanı tesisi 424’e çıktı.